#cyklamer - den som cyklar längst vinner

Ullvigymnasiet -  Erik Dahlbergsgymnasiet - Vänergymnasiet

TÄVLA

#cyklamer är ett projekt från Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande (NTF). Tävlingen pågår den 3-21 september på tre gymnasieskolor i Sverige inom ramen för pilotprojektet Ökad säker cykling för barn och unga på gymnasiet. Projektet finansieras av Trafikverket och målet är att bidra till ökad säker cykling bland gymnasieelever. Tävlingen är tänkt att inspirera eleverna och vår förhoppning är att deltagandet leder till att fler ser fördelarna med att cykla.